Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Закриват Морската градина заради Алея първа?

Това сочат последователните действия на премиера, областния управителкмета и Административния съд


     
                  
                 Стратегическата договорка между премиер и кмет
    

 

  По информация от кмета за медиите, при посещението на премиера в град Варна на 18.02.2010 г. е била постигната договорка държавата да преотстъпи на варненци цялата Морска градина, чак до стените на Евксиноград. На срещата е присъствал и стопанинът на обещаните имоти, областният управител Данчо Симеонов. По-късно преминаването на собствеността от държавна в общинска е поискано и с решение на Общинския съвет.
    

 

  Ако премиерът реши това да се случи, тогава всички държавни имоти в Морската градина, дори защитените със статут на изключителна държавна собственост, ще станат удобни за трансформиране от Общинския съвет в частна общинска собственост, а съдбата на такива имоти е лесна за предвиждане.
    

 

  Например какво може да цели наскорошното искане на кмета за преактуване на имотите на Логопедична детска градина №20 в местност “Салтанат” от публична в частна общинска собственост, предложено за гласуване без мотиви и извън дневния ред на извънредно заседание на комисията по собственост на 20.07.2010 г.? Според afera.bg целта е подготовката на шокираща заменка на 15 дка общинска собственост в полза на местен бизнесмен.

     

     Областният управител не знаел границите на Морската градина
    

 

  Във връзка с договорката между премиер и кмет, зададохме на областния управител въпроси, целящи да се уточнят и станат известни на широката публика точните граници на Морската градина, както и видът собственост на имотите в нея, обещани от премиера. Поради големия обществен интерес заявлението за достъп до информация бе обявено и от ефира на радио Варна.
    

 

  Оказа се обаче, че според Данчо Симеонов точните граници на Морската градина и Приморски парк били „невъзможни” за определяне. Не можело да се определи нито дали съвпадат, нито дали са променяни през годините, нито кои имоти попадат в тях, нито дали докосват морето, включвайки плажа и надлъжната буна, известна като Алея първа...
    

 

  Неясните граници пък били пречка да се определи кои от имотите в тях са държавни и дали продадената на „Холдинг Варна” земя е била плаж или част от Морската градина до 19 март 2009 г., когато е актувана за частна държавна собственост. 

   

     Ние питаме областния какво стопанисва, той пита нас
    

 

  Заявлението ни за достъп до информация беше оставено без разглеждане с аргумент, че въпросите „какви са точните очертания на териториите, означени с наименованията Морска градина и Приморски парк” и „какъв вид е собствеността на имотите в тях” били формулирани „много общо” и са с „неясен предмет”, поради което исканата информация била „невъзможна за определяне”. За да ни бъдело отговорено на тези въпроси, Данчо Симеонов поиска от нас ние да уточним границите на Морската градина. Но нали ние пък търсим точно тази информация от него със специално заявление с очакването държавата да е наясно какво стопанисва и какво ще преотстъпва на общината? 

     

Ничията земя  
    

 

  Независимо от неясните граници обаче, Данчо Симеонов е убеден, че части от Морската градина не са продадени. Била продадена „ничия земя”, отвоювана от морето.
    

 

  Но дали това е така? Тази земя е отвоювана от черноморския шелф, който е публична държавна собственост с изключителни права на Република България над него. Тази земя не е „ничия земя”, а заедно със стария плаж, брегоукрепителните съоръжения-буни и новообразувания плаж е изключителна държавна собственост, която не може да се продава.
    

 

  С изграждането на буните, от морето е отвоювана нова територия и нов плаж. На „Холдинг Варна” са продадени тези части от стария плаж и шелфа, които са останали от вътрешната страна при изграждането на надлъжната буна. Продаден е и скатът, за който областният управител също не знае дали е част от Морската градина или само граничи с нея.
   

 

  Данчо Симеонов не знае такива подробности и не е казвал подобни неща. И как да каже, щом не е в състояние да определи нито границите на Морската градина, нито границите на имотите държавна собственост в нея, които уж стопанисва.

     

Действителна ли е продажбата на земя при неясни граници и статут
    

 

  Според Данчо Симеонов излиза, че държавата и предишният областен управител са стопанисвали и продали на „Холдинг Варна” 122 дка „ничия земя”, без яснота за точните граници и вида собственост на имотите в Морската градина и Приморски парк. Т.е. без яснота дали продадените имоти са или не са в тези граници. Ако обаче земята за проекта „Алея първа” е продадена при неясни граници и статут, то тази продажба действителна ли е? 

     

Какво крие и какво крои един екс служител на ДС
    

 

  За нас е трудно да възприемем тезата, че Данчо Симеонов (Д.С.) не разполага с данни за границите на един от символите на Варна, поради което му е невъзможно да ги определи. Невероятно е самият стопанин на Морската градина да не се интересува и да не е наясно със статута на това ключово за варненци понятие и да отказва на това основание поисканата му обществена информация! Невероятно е, ако има собствена воля. Изглежда, че никога не е късно някой да стане за резил, дори да е екс служител на ДС и с инициали Д.С. 
    

 

  Всъщност не беше ли Морската градина онази същата държавна собственост (д.с.), стопанисвана от Д.С. и обещана от премиера на варненци? 

    

Независима ли е съдебната власт и от кого е независима  
    

 

  Отказът да ни бъдат предоставени исканите данни е обжалван пред Адм. съд Варна. За съжаление тезата на областния управител за неопределяемите, т.е. несъществуващите граници на Морската градина бе възприета и от съда. С определение от 13.07.2010 г. по адм. дело 1702 /2010 г. съдия Десислава Стоева отхвърли жалбата ни, с което de facto като че ли закри един от символите на Варна. 

     

Ако Морската градина няма точни граници, няма и Морска градина  
    

 

  От казусите с природен парк Странджа, местността Камчийски пясъци и Ботаническата градина на Варна ни е известно, че според някои съдии с бедни роднини “Ако защитената територия няма точни граници, няма и защитена територия.” А щом днес според областния управител и съда е нормално Морската градина да няма точни граници, утре може да се окаже, че тя винаги си е била фантомно понятие и никога не е съществувала реално.        Инж. Юлиян Чолаков, СОПА
    

     Арх. Калина Павлова, ОЦОСУР 

     26.07.2010 г.

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии