Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Глобализация на мозъчните тръстове

Автор: Ренета Димитрова

Наблюдаваният рaстеж на изследователските организации, занимаващи се с обществена политика, или така наречените мозъчни тръстове, през последните няколко десетилетия е експлозивен. Подобен тип организации са нараснали не само на брой, но са разширили обхвата на своята дейност както и своето влияние при определянето на обществената политика. Въпреки това експанзивно разрастване, през последните десет години се наблюдава спад в нивото на ново регистрираните мозъчни тръстове. Редица фактори, обясняващи този феномен, са изброени в последното световно изследване на мозъчните тръстове за 2007 год. ("The Global Go-To Think-Tanks": The Leading  Public Policy Research Organizations in the World, 2007), проведено от Джеймс Макган към Изследователския институт за външна политика във Филаделфия, щата Пенсилвания[1].

Източник: James McGann, "The Global Go-To Think-Tanks": The Leading  Public Policy Research Organizations in the World, 2007

 

Причини за разпространението на мозъчните тръстове в световен мащаб

 • Информационната революция е увеличила обемът и обмена на идеи и информация;
 • Крахът на държавния монопол върху възлова информация;
 • Нарасналите трудности при определянето на държавната политика поради повишената сложност и технократския характер на решенията на побществените проблеми;
 • Криза в управленската власт поради увеличаване на размера на държавната администрация, но не и на нейната ефективност;
 • Глобализацията и растежът на правителствени и неправителствени участници в процеса на формиране на обществената политика;
 • Нуждата за навременен и кратък анализ в „точното време и в точния формат."

Причини за световния спад в броя на новорегистрираните мозъчни тръстове през последното десетилетие

 • Политическа и регулаторна среда, която е враждебна към неправитествените организации;
 • Смяна в приоритетите на финансиране на мозъчните тръстове от публични и частни дарители в посока към по-целева и ограничаваща финансова помощ;
 • Неразвитият институционален капацитет намалява процента на „оцелелите" организации;
 • Нарастващата конкуренция между мозъчните тръстове и застъпническите организации, консултантските фирми и електронните медии;
 • Тенденцията да се спонсорират краткосрочни проекти или програми вместо да се основават нови институции или да се укрепват стари;
 • Осъществяване мисията на института и прекратяване на дейността; 

2007 Глобално Изследване: Основни Факти

В света съществуват 5080 мозъчни тръста със следното географско разпределение:

 • Северна Америка 1924 (37.87%)
 • Западна Европа 1198 (23.58%)
 • Азия 601 (11.83%)
 • Източна Европа 483 (9.51%)
 • Латинска Америка 408 (8.03%)
 • Африка 274 (5.39%)
 • Близкият Изток 192 (3.78%)

Източник: James McGann, "The Global Go-To Think-Tanks": The Leading  Public Policy Research Organizations in the World, 2007

Не отдавна британското списание „Икономист" определи като „добри" тези организации, които могат да комбинират интелектуална задълбоченост, политическо влияние,  усет за публичност, удачно обкръжение, както и склонност към ексцентричното мислене. Изследователските организации, които не могат да съчетаят тези качества, са обречени, според списанието, на педантизъм, незначимост, недостиг на средства и конвенционалност. Много мозъчни тръстове се опитват да избегнат този капан и да приемат предизвикателството да служат като мост, който свързва академичната общност с държавната власт и политика. Ето и най-успешните през изминалата година:

Топ 10 водещи мозъчни тръстове за 2007 според световнотно проучване

подредени по азбучен ред

Център за Европейски Политически Изследвания

Белгия

Френският Институт за Международни Отношения

Франция

Немски Институт по Международна Политика и Отбрана

Германия

Институт за световна икономика и международни отношения

Русия

Международна кризисна група

Белгия

Международен институт за стратегически науки

Обединеното Кралство

Jaffee център за стратегически изследвания

Израел

Японският институт по външни работи

Япония

Кралският институт за външни работи

Обединеното Кралство

Шанхайският институт по международни изследвания

Китай

Източник: James McGann, "The Global Go-To Think-Tanks": The Leading  Public Policy Research Organizations in the World, 2007

Очевидно е, че в нашето съвремие не липсват обществени проблеми на национално, регионално, и глобално ниво. Съвременният свят може да се характеризира като „Четирите ПО-": повече проблеми, повече участници, повече конкуренция, както и повече конфликт. През последните 10-15 години правителства и граждански организации се научиха да разчитат на мозъчните тръстове за идеи, анализи и съвети. Тази тенденция ще продължи и за напред.

Въпреки оптимистичната прогноза,  най-голямото предизвикателство  пред глобалното развитие на мозъчните тръстове  е да разработват и доставят навременни и достъпни проучвания по теми, касаещи обществената политика, като ефективно ангажират и фокусират усилията както на политиците, така и на местните медии върху най-критичните проблеми за дадена страна.  Отмина времето, когато този тип организации можеха да съществуват под мотото „провери, напиши, и те ще го приложат." За да са водещи в своя бранш, днес мозъчните тръстове  трябва да са малки, бързи, адаптивни и ефективни политически машини.

Източник: ИПИ
 


Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии