Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Строителството в България - прогнози от Industry Watch

Според последните данни за разрешенията за строеж в последните 12 месеца са одобрени строителни обекти с обща РЗП от 12.4 млн. кв. м. От тях 60% са за жилищно строителство.

Тенденцията показва запазване силния ръст на разрешенията за строеж в рамките на 28-50% средногодишно през последните шест тримесечия. Засега няма основания да очакваме забавяне на този темп на растеж.

Ако средно обектите се реализират за 18 месеца след издаване на разрешението за строеж, годишният стойностен обем на строителството в България е в границите на 2.3-2.6 млрд. евро. Това е означава, че около 1/3 от инвестициите в страната се реализират в строителството.

1/3 от анкетираните компании отговарят, че делът на ресурсите, които изразходват за преодоляване на административни бариери е между 5 и 15% от общите им разходи.

Мнозинството твърдят, че този дял е под 5%. Оценката може да се приеме само като приблизителна, но все пак на макрониво това е годишен разход за административни бариери от над 200 млн. лв.

Близо 4/5 от фирмите посочват като най-тежка административна бариера бавното обслужване. Строителството в България е доклад от серията изследователски продукти на Industry Watch (www.iwatchbulgaria.com). Това не са изследвания по поръчка на конкретен клиент, а са обзори на избрана тема от икономистите на компанията. Строителството в България се базира на специално събрани за изследването емпирични данни от специализирани строителни компании.

 

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии