Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Многофункционални комплекси 2010: Тракия Нова, град Пловдив

 

 

 

инвеститор:

Финакорп ООД & Ноубъл Графикс ООД

 

архитект:
арх. Петко Прокопиев, ОРАК Студио

 

изпълнител:
СК Арнаудов ЕООД

 

конструктор:
инж. Станимир Стоянов, Промис ЕООД

 

 

адрес:
Пловдив, жк Тракия, бул. Освобождение №32
            

 

ТРАКИЯ НОВА
ВИСОКА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ
ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ОБЕКТИ И ЖИЛИЩА
в УПИ V- обществено обслужване и жилищно строителстгво
кв. 5, жил. гр. А-10,11, ЖР “Тракия, Пловдив

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ
„НОУБЪЛ ГРАФИКС” ООД
„ФИНАКОРП” ООД
ПРОЕКТАНТ
арх. П. Прокопиев с колектив

 

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
СК „АРНАУДОВ”

 

Реализацията на всеки проект е функция на лични качества и професионални отношения между главните действащи лица в строителния процес.

 

Тази сграда е резултат от взаимното доверие и работа в екип, който премина заедно през различни фази на проектиране и строителствои доказа, че на това място може да се случи нещо по-различно, едно съЗДАНИЕ, ново за Тракия.

 

Проектът е съобразен и приложил предвижданията на общия устройствен план на Пловдив, като отчита уникалното местоположение – в пресечната точка на пространствени и визуални оси - основни градски и районни транспортни артерии с висока активност – бул. „Освобождение”, ул. „Княз Борис І” в центъра на ЖР „Тракия”. На фона на изискващото се от местоположението представително и репрезентативно въздействие, проектът отчита и съществуващата градска среда – напълно изградени жилищни квартали на принципа на комплексното застрояване и терени, предмет на особен интерес от водещи търговски вериги.Без претенциозни обеми, натрапчиви материали и цветове, ТРАКИЯ НОВА въздейства със свой собствен архитектурен образ и вече създава ориентири в градската структура.

 

Сградата съчетава в себе си различно обвързани и безконфликтно функциониращи обществено-обслужваща част – офиси, магазини, заведения, и жилищна част, отчитайки благоприятни географски посоки и достъп. Плановата схема е проста, ясна, с логично организирани зони и подходивъв вертикално и хоризонтално отношение. Обемно и функционално са обособени основните функции на сградата – преобладаващо нежилищна и офисна част, разположена в партера, ниското и осеметажното тяло и жилищна част в дванадесететажен обем.

 

Двете функции представляват единен организъм, завършен обемно-пространствено с безпроблемно функциониране на отделните видове дейности. Фасадното решение отчита тези дейности чрез различен мащаб, детайл и материали, създавайки усещане за много лица на едно цяло. Озеленени покривни тераси допълват усещането за лукс и комфорт на обитаване. С отговорност към професията и градската среда е изпълнено благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен, транспортен достъп и паркиране, като задължителен елемент за правилна и безконфликтна експлоатация.

 

Съществен елемент и акцент от възприятието на ТРАКИЯ НОВА е фигурата в пространството пред главния вход, наречена от тракийци просто „човечето”. Ефектно осветена през нощта желязната творба на братя Москови олицетворява възраждане, вдъхва идея за нещо новои непознато, превръща това място в истински пълноценна човешка среда. Тук си определят среща младите хора и играят деца.
 

 

ФУНКЦИОНАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ И ПАРАМЕТРИ НА СГРАДАТА

 

Застроена площ- 946.00 кв.м

Разгъната застроена площ- 9 380.20 кв.м

Банков клон, магазини, заведения

Брой офиси - 33,

Брой жилища - 37

Подземни и надземни паркоместа – 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии