Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ

 
(съветите на талмуда)


Въпросът за разумното влагане на спечеленото богатство се появява с появата на излишък от стоки и е стоял пред хората още преди хиляди години. Вавилонският талмуд дава следния съвет : „Човек трябва винаги да разделя богатството си на три части: една трета да се влага в земя, една трета – в търговия и една трета да е в ръцете му”.
Този съвет може да се използува и днес със съответните модификации, но без да се променя същността му. Така една трета от състоянието на всеки човек трябва да бъде в недвижима собственост и земя. Естествено качеството на жилищните и другите сгради, и земите, и особено тяхното местоположение са от решаващо значение.
Предимството на тези инвестиции е, че те запазват до известна степен стойността си, а в случая на собствено жилище осигуряват и подслон. Стойността им в някои случаи може да се повиши значително, но може и относително да падне, което се случва по често. Примери за втория случай са имотите в крайните квартали на големите градове, панелните жилища, къщи в отдалечените райони на страната и други подобни. Проблема с този вид собственост възниква в случай, че човек трябва бързо да я продаде. Тогава изведнаж се оказва, че евентуалните купувачи не са готови да платят исканата от собствениците на имота цена. Причината за това е, че исканата цена се базира на предишни сделки, сключени при други условия.

Поради относително ограничените възможности за други инвестиции, българският пазар на недвижими имоти като цяло е значително надценен. Основание и индикация за такава оценка е съотношението между нивото на наемите и исканите цени за жилищата и офисите. Обикновено, в условията на равновесен пазар, месечният наем е 1 % от стойността на дадения имот. В момента наемите са по ниски, отколкото биха били, ако се изчисляват на базата на горното съотношение, което показва , че цените на имотите са завишени.
Характерна особеност на пазара на недвижимите имоти и по специално жилищата е, че дори при голям срив цената пада с около 30%, за разлика от пазарите на ценните книжа, където цените буквално се сриват. В периоди на голяма криза собствениците на недвижими имоти просто напускат пазара и изчакват по добри времена. Недвижимата собственост е сигурна защита от инфлацията и в дългосрочен аспект може да се счита за надеждна инвестиция, която не се влияе от инфлацията, но не носи достатъчни приходи и е неизгодна по време на дефлация. По време на дефлация, поради намаления обем на парите в обращение, цените на стоките, особено на недвижимата собственост, падат.

Една трета от богатството трябва да работи за собственика му и да носи приходи. В държавите с развити пазарни икономики изборът на такива инвестиции е изключително широк и зависи от желанието на инвеститора да рискува с цел да получи определена печалба. На долната графика е показана така наречената „инвестиционна пирамида”, която представя различните възможни инвестиции и риска за инвеститора.


investments

Обикновено печалбата е обратно пропорционална на риска . На пирамидата, частта от ресурсите на инвеститорите, които трябва да носят приходи са представени в горните три части и са обозначени с доходи (income), ръст (growth) и спекулации (speculations). Тук трябва веднага да се спомене, че за автора , а и във всички пазарни икономики думата „спекулант” няма отрицателния заряд, който я изпълва в българското и значение. Спекулантите са хора, които използуват недомислията в законодателството или банковата система, рискуват парите си и реализират печалби, действувайки може би на ръба на закона, но без да го нарушават.

Инвестициите с относително малък риск, които трябва да осигуряват приходи са корпоративните и държавни облигации, акциите на компании, инвестиращи в търговска и жилищна площ за продажби и отдаване под наем, както и акциите на големите, и с дългогодишни традиции, и утвърдено име корпорации, търгувани на борсите. По голям е риска и съответно са по големи евентуалните приходи от взаимните фондове, акции на големи, но наскоро създадени корпорации, както и акции на малки корпорации с голям потенциал за развитие. На върха на пирамидата се намират най рисковите инвестиции, които приличат повече на залагане в казино. При тях инвеститорите най често губят, но при евентуален правилен избор могат да станат милионери. Такива са опциите, различни видове фючърсни сделки и др.
Всяка от горните инвестиции е достатъчно сложна, затова само ги маркираме и някои ще бъдат засегнати във втората статия със същото име. В България повечето от тях са екзотика и само някои се намират в детската си фаза на развитие, поради което възможностите за инвестиране са силно ограничени и ние не препоръчваме да се правят инвестиции в области, непознати за инвеститора, дори когато се рекламират големи печалби.

Когато се говори за парите, с които човек разполага, се имат пред вид на първо място „истинските пари”, каквито са златото и среброто. Те са били и ще бъдат използувани в течение на хиляди години при обмена на стоки и услуги между хората. В тази статия за тях ще кажем само, че те представляват основата на всяка инвестиционна пирамида и в зависимост от възрастта и склонността към риск на инвеститорите могат да бъдат от 5 до 15% от активите им.
Що се касае „книжните пари” на отделните страни, ще споменем само няколко от тях. Швейцарският франк, според нас, е на първо място като валута, която ще запази относително стойността си в най дългосрочен план. Подобен е и сингапурския долар, който за българските инвеститори е екзотика.
Краткосрочната и средносрочната прогнози за еврото са положителни, но ниската производителност в еврозоната, прекалените социални програми, центробежните сили в съюза и други причини ни карат да сме скептични в дългосрочен аспект, ако сегашното положение не се промени.
Доларът е също обречен в дългосрочен аспект, а сегашното състояние на търговския и бюджетния дефицит на САЩ го правят неатрактивен и в краткосрочен аспект. Според някои анализатори доларът трябва да се обезцени с още около 30% за да се постигне равновесно положение. Не трябва, обаче, да се забравя , че Америка има най динамичната икономика и е най голямата военна сила. Затова използуването му като световна резервна валута ще продължи.
От перспективните валути ще споменем руската рубла, която отскоро е конвертируема, а също така и китайския юан, който изкуствено се поддържа подценен за да се стимулира износа на китайски стоки.
Когато инвеститорът не е експерт, рискува да загуби при заемане на грешна валутна позиция, както стана с много хора, които преди няколко години имаха долари и решиха да ги запазят. През това време долърът падна с почти 1 лев до сегашните си нива от около 1.50 лева за долар. Богатите хора обикновено диверсифицират парите си и заемат позиции в няколко валути, като използуват тази валута, която е най силна в момента.


Източник: Истински пари

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии