Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Бизнес план за повишаване продажбите на имоти

Бизнес-план на изданията за имоти
на Деловите агенции за недвижими
имоти и строителните фирми от ВарнаЦели
•    Повишаване продажбите на фирмите – партньори на изданията „ИМОТ ДНЕС”
•    Регламентиране на бизнеса с недвижими имоти
•    Защита интересите на агенциите
•    Подобряване доверието на клиентите към агенциите
•    Повишаване стандартите при обслужване на сделките
•    Повишаване сигурността на клиентите
•    Лобиране за ясни правила на пазара и елиминиране на домашните брокери
•    Затвърждаване имиджа на фирмите – партньори на изданията „ИМОТ ДНЕС”

Средства
•    Увеличаване тиража на вестник „ИМОТ ДНЕС” от 20 000 броя на 25 000 броя - за достигане максимален обем пренос на информация - от агенциите и строителните фирми до потенциални купувачи
•    Увеличаване на потребителите в Портала за имоти на Варна и областта www.imotdnes.com от 1200 – 1500 дневно до 1600 – 2000 дневно
•    Налагане на луксозното списание за имоти от Варна и областта „ИМОТ ДНЕС”

Задачи
•    Повишаване качеството на поместваната информация; увеличаване обема на аналитичните статии; водене на правилна PR кампания; привличане на полезна офертна информация.
•    Редуциране на рекламата до приемливи за читателите обеми

Екип

Изданията са собственост на „ТАНГРАМ МЕДИА” ООД Варна
Идент. N: 148122716; МОЛ: Таня Литова

Административен управител
Таня Литова

Тел: (052) 646 006
Viva tel: (0878) 400 048
e-mail: ttl@imotdnes.com

За редакцията на съдържанието и визията отговаря Ивайло Манахов
Тел: (052) 646 006
Viva tel: (0878) 400 047
e-mail: manahov@imotdnes.comПо дизайна, предпечатната подготовка и редакцията работят общо 10 човека, включително отдел реклама, редактор, коректор, мениджър по маркетинга и разпространението. Изданията се финансират от „ТАНГРАМ МЕДИА” ООД Варна.

Редакцията е оборудвана с мощна компютърна техника, 21‘ монитори SONY графичен клас, професионален скенер.

Целите на активността на редакцията се заключават в това да доставят на своите читатели и потребители най-новата и актуална информация за пазара на имоти във Варна и областта.

Атмосферата в редакцията е делова и забързана. Телефоните звънят непрекъснато от партньори, читатели и потребители - приемат се без възражения въпроси, мнения и предложения. Въздухът се насища с адреналин при нов рекламодател, което допълнително влива енергия. Отношенията между хората в екипа са на взаимопомощ. Никой не се бърка в работата на другия. Съветите са позволени по време на прекъсванията от мениджърите.

Местонахождение
Редакцията на изданията „ИМОТ ДНЕС” е разположена на адрес:
Варна
Ул. „Иван Вазов” 4
Тел: 052 646 006
e-mail: dnes@imotdnes.com
On line: www.imotdnes.com

За изданията

Вестник „ИМОТ ДНЕС”излиза от 30 март 2004 г. Формат А3, тираж 20 000 копия. Вестникът достига безплатно до платежоспособни клиенти на имоти във Варна, благодарение на точките за разпространение:
Община Варна и всички районни кметства; БМФ; Корабен регистър; Морска администрация; Фериботни превози; Пристанище Варна; Пристанище Варна-запад; Митница Варна; Супермаркети CBA. Доставя се в заведения, пицарии и ресторанти. Зареждаме всички хотели във Варна. Доставя се като безплатен абонамент на агенции за недвижими имоти, строителни фирми, фирми за обзавеждане; бяла и черна техника.

Порталът на Варна и областта функционира от 2005 г. По идея на г-н Матев от „ИМОТИ ВАРНА” – сайтът да бъде лансиран като регионален за 3 г. успяхме да привлечем потребители основно от Варна и областта.
Всички потребители търсят информация за имотите без регистрация.

Официална статистика от сървъра на Портала за имоти на Варна и областта www.imotdnes.com за първите три месеца на 2008 г.

Уникални посетители Разгледани страници Хитове
104 115 посетители 802 293 (средно по 7.77 стр. На посетител)  2 132 232 хита
(средно 20.47 хита на посетител)   
Списание „ИМОТ ДНЕС” се появи в следствие трансформирането на вестник „БОРСА ИМОТИ”. Като единственото луксозно списание само за Варна сме сигурни, че ще бъде оценено от качествена аудитория. Тежко, лъскаво списание – целещо се в групата над средното ниво като финансови възможности. За да не отблъснем и останалите купувачи – списанието ще продаваме на цена от 1.80 лв.


Читателите и потребителите
Потребителите на изданията „ИМОТ ДНЕС” повече от всичко се интересуват от качествени оферти за продажба на имоти. Интресуват ги тенденциите на пазара основно във Варна. Интерсни са им интервютата на водещи мениджъри, брокери и собственици на агенции и строителни фирми. Статии описващи новости в стрителството. Голямо внимание обръщат на съветите на професионалистите, а също и на правната информация, публикувана в изданията – закони, нормативни промени.

Целевата аудитория на изданията „ИМОТ ДНЕС” са водещи мениджъри от областите имоти и строителство и обзавеждане. Частни предприемачи от Варна и София. Възрастовата граница на потребителите варира между 35 и 60 г.  

Маркетинг
За 8 години от своето съществуване – екипа на „ИМОТ ДНЕС” успя да премине през пълния цикъл на развитие. Популярноста на изданията всеки ден се увеличава. Благодарение на разширяващите се връзки с професионалистите от Варна в сферата имоти – публикуваме все по-качествени оферти на агенции, строителни фирми и фирми за обзавеждане. Благодарение на актуалната и достоверна информация привличаме все по-голяма част от целевата аудитория – вълнуваща се от темата имоти.
За разлика от другите - изданията на ТАНГРАМ МЕДИА не губят аудитория, а непрекъснато я увеличават. И трите издания достигат до платежоспособна аудитория.
Вестник „ИМОТ ДНЕС” като единствен специализиран за имоти вестник, който достига безплатно до своите читатели.
Списание „ИМОТ ДНЕС” - единственото луксозно издание за имоти във Варна.

Порталът за имоти на Варна и областта www.imotdnes.com  всекидневно се посещава от над 1500 потребителя. За първите три месеца на 2008 е привлякъл 104 115 посетители, които са разгледали 809 293 страници (средно 7.77 страници на потребител). Генерирали са 2 132 232 хита (20.47 хита на потребител)
 
Изданията постоянно разширяват своето влияние и за да не забавят темпото на развитие бе взето решение да се вземат следните мерки:

•    Привличане на още по-качествени рекламодатели
•    Провеждане на нова PR кампания
1.    Наем на билбордове
2.    Радиостанции
3.    Регионални печатни издания
4.    Размяна на връзки със сайтове за недвижими имоти
5.    Банери в посещавани портали
•    Присъствието на реклама в изданията да се анализира и балансира

Партньорство на изданията

Бюджетът за участие е в размер на 400 лв. месечно (480 лв. с ДДС)

............................................................................................................................
Всички, които сключат договор през месец март ще ползват бюджет от 200 лв. месечно (240 лв. с ДДС) за срока на договора, който са избрали.
Например: При договор за три месеца – ще ползват бюджета от 200 лв. на месец (3 месеца x 200 лв.)
............................................................................................................................

Бюджетът включва:
•    Цяла цветна страница (600 кв. см.) в списание „ИМОТ ДНЕС”
•    1/8 страница (120 кв. см.) в Безплатния рекламен вестник към списанието
•    Имиджова статия на ротационен принцип в списание „„ИМОТ ДНЕС”
•    Имиджова статия на ротационен принцип в Безплатния рекламен вестник към списанието
•    Неограничен акаунт в Портала за имоти на Варна и областта www.imotdnes.com – дава ви възможност да публикувате неограничен брой оферти всеки ден
•    Имиджова статия в Портала за имоти на Варна и областта www.imotdnes.com
•    Интервю, което ще излезе в Портала за имоти на Варна и областта www.imotdnes.com
•    Интервюто ще излезе и в националния портал за имоти imoti.net
•    Неограничен акаунт в Портала за имоти на английски език www.rebgnews.com – дава ви възможност да публикувате неограничен брой оферти всеки ден
•    Имиджова статия в Портала за имоти на английски език www.rebgnews.com
•    Интервю в Портала за имоти на английски език www.rebgnews.com
•    Неограничен акаунт в бъдещия портала за имоти на руски език www.bulgarianrealestatetoday.com – дава ви възможност да публикувате неограничен брой оферти всеки ден
•    Имиджова статия в Портала за имоти на руски език www.bulgarianrealestatetoday.com
•    Интервю в Портала за имоти на руски език www.bulgarianrealestatetoday.com
•    25 % отстъпка за пълно рекламно обслужване от ТАНГРАМ МЕДИА ООД

Приветстваме бъдещото пълноцененно бизнес партньорство. Ще се грижим винаги за вашите интереси.

С уважение инж. Таня ЛИТОВА    
    
       Ивайло МАНАХОВ
ДОГОВОР ЗА ПАКЕТ  „ИМОТ ДНЕС”

    Днес........................... 2008 г. в гр Варна се сключи настоящият договор за реклама между страните:
„ТАНГРАМ МЕДИА ООД” Варна; адрес на регистрация Варна, ж.к. „Владислав Варненчик” бл.222, вх.1, ет.3; Идент. N: 148122716; МОЛ: Таня Тодорова ЛИТОВА, накратко наричан в настоящия договор ТАНГРАМ МЕДИА и:

Име нафирмата..................................................................................................;

Адрес на седалището.........................................................................................;

Идент. N:......................................; МОЛ:...........................................................;
накртко наричн РЕКЛАМОДАТЕЛ в настоящия договор

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.    ТАНГРАМ МЕДИА предоставя, а РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ наема рекламна площ в изданията: списание „ИМОТ ДНЕС”; вестник „ИМОТ ДНЕС”; on line изданията: www.imotdnes.com; www.rebgnews.com
2.    Настоящият договор е валиден за интернет изданията от датата на подписването до 31/12/08 г., а за печатните издания от брой 1 до брой 9.
3.    Подписвайки настоящият договор РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ТАНГРАМ МЕДИА всеки месец до 30 число сумата от 200 лв. (двеста лева) без ДДС (240 лв. с ДДС)
4.    Сумата се заплаща в офиса на ТАНГРАМ МЕДИА или в офиса на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ (страните се договарят допълнително).

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕКЛАМОДАТЕЛЯ
1.    РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ регистрира един фирмен акаунт в интернет изданията.
2.    РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ ползва цяла - цветна страница в списание „ИМОТ ДНЕС” и 120 кв.см. черно бяла рекламна площ във вестник „ИМОТ ДНЕС”.
3.    РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ изпраща информацията за каретата в печатните издания най-късно до всяко 20 число на месеца на e-mail: dnes@imotdnes.com като текстовете са в Word; снимките във формат (.jpg)
4.    РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ТАНГРАМ МЕДИА на тел: (052) 646-006 за изпращането на информацията по обявите в печатните издания.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТАНГРАМ МЕДИА
1.    ТАНГРАМ МЕДИА се задължава да изработва със собствени усилия и средства рекламните карета на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ за печатните издания.
2.    ТАНГРАМ МЕДИА си запазва правото да променя местоположението на рекламните площи на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ, освен ако не е заплатено фиксирано място.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ  УСЛОВИЯ
1.    Договорът се прекратява с едномесечно писмено предизвестие, валидно за всяка от страните, след като са уредени всички дължими плащания до момента.
2.    Договорът се изработва в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ТАНГРАМ МЕДИА:                                       ЗА РЕКЛАМОДАТЕЛ:
(.....................................................)             (......................................................)

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

Svilen: 2012-06-16 14:27:32 |

Точка първа: Даване пари на хората да могат да купуват. Иначе чудни стратегии без резултати.

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии