Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

3. Какво представлява комплексния проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)?


Този вид проект позволява да се проведат съвместно процедурите по устройствено планиране и по разрешаване на строителството. Инвеститорът има възможност въз основа на мотивирано разрешение на кмета на общината да изготви и внесе в общината едновременно проект за подробен устройствен план (включително работен устройствен план, когато такъв е необходим) и работен (или технически) инвестиционен проект. Частите на КПИИ се одобряват едновременно с издаване на разрешението за строеж. Одобряването на всички части на КППИ се извършва от органа, компетентен да одобри плана. Разрешението за строеж не може да бъде издадено преди КПИИ да бъде одобрен. Обявяването е едновременно за двете съставки (устройствен план и разрешение за строеж), без да се изчаква влизането им в сила поотделно. Срокът на действие на КПИИ е две години от датата на издаване на разрешението за строеж.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии