Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

1. Как се извършва одобряването на инвестиционните проекти?


Техническите или работните инвестиционни проекти по всички части се съгласуват и одобряват от главния архитект на общината и са основание за издаване на разрешение за строеж.

Идейния инвестиционен проект се съгласува от главния архитект на общината и е основание за продължаване на проектирането в следващите фази. Ако за идейния инвестиционен проект е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравна защита, както и за взаимна съгласуваност между отделните части на проекта, и е одобрен от главния архитект на общината, то той може да бъде основание за издаване на разрешение за строеж.Следващите фази на проектиране се одобряват в хода на строителството преди извършване на съответните строително-монтажни работи и подлежат на оценка за съответствието им със съществените изисквания със строежите.
Съгласуването и одобряването на инвестиционните проекти се удостоверява с изписване на име, длъжност, подпис и дата.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии